Vodovodna Ulica 3, 34000 Požega

098 362 020

kontakt@gloria-pozega.com

Pravila privatnosti

Gloria Požega, Vodovodna Ulica 3, 34000 Požega (u daljnjem tekstu: Gloria), zadržava sva autorska prava na korištenje fotografijama, tekstom i ostalim objavljenim materijalom, u smislu pozitivnih zakonskih propisa u Republici Hrvatskoj. Fotografije, tekstovi i ostali materijal ne smiju se objavljivati, prodavati, javno ili privatno publicirati niti na bilo koji drugi način upotrebljavati bez suglasnosti Gloriaa. Svako nepridržavanje uvjeta iz prethodnih stavaka ovog članka povlači za sobom odgovornost i obvezu naknade nematerijalne štete Gloriau po povredi za pojedini materijal.

Uvodne odredbe

Gloria poštuje vašu privatnost te se obvezuje na zaštitu vaših osobnih podataka. Prikupljanje i čuvanje podataka izvodi se u skladu s odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka.

1. Podaci pokriveni sustavom politike privatnosti

Podatke koje od Vas prvenstveno tražimo i koji su zaštićeni
ime i prezime
adresa
adresa e-pošte
broj telefona i/ili telefaksa
ostali podaci koje navedete, a napomenete da želite da ostanu tajni.
U svako se doba možete odjaviti s naše mailing liste izričitom izjavom, nakon čega se Gloria neće koristiti vašim podacima u svrhu promocije. U tom ih slučaju Gloria može upotrebljavati samo u svoje interne svrhe, npr. radi informatičke statističke obrade podataka.

2. Svrha dobivenih podataka

Svi podaci koje Gloria od vas dobije služe isključivo za:
što učinkovitijeg odgovora na Vaš upit
osiguranja pružanja tražene usluge
ulazak u naš sustav nagradnih igara
promociju naših usluga (newsletter)
naše interne statističke obrade podataka
mogućnosti slanja publikacija, brošura i drugih promidžbenih materijala.
Gloria jamči da će se prikupljenim podacima koristiti samo u navedene svrhe. Ustupanjem svojih osobnih podataka kroz sve oblike komunikacije dajete svoju izričitu suglasnost da vam se Gloria može obratiti u navedene svrhe. U slučaju da ne želite da Gloria kontaktira s vama, dužni ste o tome izričito pisanim putem izvijestiti Gloria. U svakom primljenom newsletteru imate mogućnost odjave s mailing liste.

3. Sadržaj politike privatnosti

Vašu adresu e-pošte i ostale podatke ne prodajemo, ne iznajmljujemo niti stavljamo trećim pravnim i fizičkim osobama izvan Hotela Gloria na raspolaganje bez vašeg pristanka, jer je to protivno našoj politici o privatnosti. Gloria se drži stroge politike “no spam”. Gloria ne odgovara za slučajnu pogrešku ili pogrešku zbog više sile, ili drugih objektivnih okolnosti kojima se uzrokuje slučajno kršenje zajamčene zaštite vaših podataka, ali jamči da će pogreška biti otklonjena, ako je to moguće, čim prije.

4. Vrijeme trajanja politike privatnosti

U trenutku kada dostavite svoje podatke pristajete na to da s vama kontaktiramo i ulazite na našu mailing listu. Trenutak ulaska predstavlja vaš izričit pristanak na kontakt. Zaštita je privatnosti vaših podataka trajna, a u svakom trenutku možete tražiti isključenje s naše mailing liste. Nakon toga se Gloria više neće koristiti vašim podacima osim za interne svrhe, npr. radi informatičke ili statističke obrade podataka.

5. Kolačići i internetske tehnologije

Kao što je slučaj i s mnogim drugim portalima, i naš se može koristiti „kolačićima“ i drugim tehnologijama koje nam olakšavaju isporučivanje sadržaja ovisno o vašim područjima interesa, obrađivanje rezervacija ili zahtjeva, i/ili analiziranje karakteristika vaših posjeta. Kolačići se sami po sebi ne mogu upotrebljavati za otkrivanje vašeg osobnog identiteta. Kad pristupate našim web-stranicama, ova informacija našim poslužiteljima identificira svojstva vašeg pretraživača, ali ne i vas. Želite li u bilo kojem trenutku izbrisati ili onemogućiti kolačiće na svojem računalu, možete ažurirati postavke svojeg internetskog pretraživača. Informacije možemo također prikupljati primjenom „pikselskih oznaka“, „mrežnih signala“, „praznih GIF-ova“ ili sličnih sredstava (zajednički nazvanih „pikselske oznake“) koja nam omogućuju saznati kad posjećujete naš portal i kako se koristite našim porukama e-pošte ili oglasima.

6. Zaštita osobnih podataka djece

Gloria savjetuje roditeljima i skrbnicima da poduče djecu o sigurnom i odgovornom postupanju s osobnim podacima na internetu. Gloria ne želi i nema namjeru prikupljati osobne podatke osoba mlađih od 14 godina, neće ih ni na koji način rabiti niti će ih odati trećima, osim u slučaju promidžbenih igara na internetu. Takvi podaci za kontaktiranje preko interneta upotrebljavaju se bez dopuštenja roditelja samo za neposredno odgovaranje na djetetov zahtjev i neće se upotrebljavati ni za kakve druge namjene. Ne prikupljamo osobne podatke za kontaktiranje izvan interneta, osim radi dodjele nagrada, a i tada samo uz dopuštenje roditelja. Ne dostavljamo trećim osobama nikakve osobne podatke bez prethodne dozvole roditelja. Ne omogućujemo djeci da bez dozvole roditelja javno objavljuju ili na drugi način distribuiraju osobne podatke ili druge materijale koje nam šalju pomoću kojih ih se može stupiti s njima u kontakt, niti potičemo djecu da radi sudjelovanja u nagradnoj igri ili nekoj drugoj aktivnosti otkriju više podataka no što je potrebno za sudjelovanje u dotičnoj aktivnosti. U slučajevima kada je djeci mlađoj od 14 godina dopušteno sudjelovati u nagradnim igrama zahtijevamo od djeteta da prvo zatraži dozvolu za sudjelovanje od svojih roditelja ili zakonskih zastupnika te da upiše adresu e-pošte svojih roditelja ili zastupnika. Ako dijete mlađe od 14 godina osvoji neku nagradu, o tome se elektronskom poštom, telefonom ili pismenim putem obavještavaju roditelji ili staratelji. Osobni podaci djeteta i roditelja brišu se iz naše baze podataka ako roditelji to od nas zatraže. Kao roditelj ili staratelj uvijek imate pravo zatražiti uvid u sve osobne podatke o svojem djetetu koje smo dobili na nekoj od naših stranica, možete zahtijevati brisanje podataka (ako se ti podaci još uvijek nalaze u našoj bazi podataka) i/ili zabraniti nam buduće sakupljanje i upotrebu podataka o vašem djetetu. Ako ste roditelj i želite ostvariti to pravo, javite nam se. Osim navedenog, Gloria jamči zaštitu osobnih podataka djece predviđenu posebnim zakonima koji uređuju to pitanje.

7. Vaša suglasnost

Popunjavajući formulare na ovoj stranici jamčite da su informacije koje ste priložili točne, da ste poslovno sposobni i ovlašteni raspolagati danim informacijama te da ste u cijelosti suglasni da Gloria vaše podatke upotrebljava i prikuplja u skladu sa zakonom i uvjetima naše politike privatnosti.

8. Promjena podataka

U svakom nam se trenutku možete obratiti radi pregleda svojih osobnih podataka, kao i radi ažuriranja, ispravka ili brisanja podataka. Do toga se trenutka u navedene svrhe koristimo vašim starim podacima.

9. Transparentnost

Ako odlučimo mijenjati svoju politiku privatnosti, promjene ćemo postaviti na ovu stranicu tako da možete neprestano imati uvid u njih. Te promjene će vrijediti i u našem međusobnom odnosu kao da su postojale prije vašeg ulaska na mailing listu, ako su u skladu s pozitivnim hrvatskim propisima i ako vas ne zakidaju u nekim stečenim pravima.